Home » Organizimi Dhe Arkitektura E Kompjuterave: Nepermjet Shembujve Dhe Ushtrimeve by Agim Cami
Organizimi Dhe Arkitektura E Kompjuterave: Nepermjet Shembujve Dhe Ushtrimeve Agim Cami

Organizimi Dhe Arkitektura E Kompjuterave: Nepermjet Shembujve Dhe Ushtrimeve

Agim Cami

Published December 11th 2012
ISBN : 9781480197909
Paperback
398 pages
Enter the sum

 About the Book 

Libri trajton e koncepte dhe elemente themelore te organizimit dhe arkitektures se nje kompjuteri. Ai ploteson me shembuj dhe ushtrime librin: Agim Cami,Arkitektura e Kompjuterave, botim i pare, 2011. Konceptet e shtjelluar ne liber, ilustrohenMoreLibri trajton e koncepte dhe elemente themelore te organizimit dhe arkitektures se nje kompjuteri. Ai ploteson me shembuj dhe ushtrime librin: Agim Cami,Arkitektura e Kompjuterave, botim i pare, 2011. Konceptet e shtjelluar ne liber, ilustrohen nepermjet shembujve te zgjidhur, qe vleresojne nga ana sasiore aspekte si struktura, funksionimi, performanca, konsumi dhe kosto e kompjuterit. Ne liber trajtohen ceshtje si, koncepte fillestare dhe arithmetika e kompjuterave, arkitektura e bashkesise se instruksioneve, procesori qendror i kompjuterit, vleresim i performances se kompjuterave, nen-sistemi i kujteses ne nje kompjuter. Pervec shembujve te bollshem, rreth 163, kapitujt shoqerohen me ushtrime. Jane gjithsej 215 ushtrime ne dispozicionin tuaj. Do te gjeni gjithashtu edhe rreth 50 quize te shperndare ne liber, qe do tu lehtesojne kontrollin e njohurive. Kapitujt perfundojne me raste studimi dhe kuriozitete, qe shpresoj tua bejne me te kendshem studimin.